28 de setembre de 2000

El Grup Parlamentari ha presentat una proposició no de llei i els consells comarcals del Baix Llobregat, del Vallès Occidental i del Barcelonès discutiran una moció en el mateix sentit

IC-V Inicia una ofensiva institucional per protegir la serallada de Collserola per Llei.

Els diversos grups institucionals d'Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V) han començat a coordinar les seves actuacions per tal d'aconseguir l'increment de la protecció de la Serralada de Collserola. IC-V, d'acord amb el que han sol·licitat diverses entitats ecologistes en el "Manifest per una Llei de Protecció dels Espais Naturals de Collserola", considera imprescindible una Llei del Parlament de Catalunya per tal d'evitar que desapareguin determinats espais d'aquest entorn amenaçats pel creixement urbanístic.

Per aquesta raó, el Grup Parlamentari d'IC-V ha presentat avui una proposició no de llei instant al Consell Executiu de la Generalitat a iniciar el procés d'elaboració d'un projecte de Llei de Protecció de l'Espai Natural de Collserola, de forma consensuada amb els Consells Comarcals, els municipis afectats, el Consorci de Collserola així com les entitats ecologistes signants del Manifest. Simultàniament, els Consells Comarcals del Baix Llobregat, del Vallès Occidental i del Barcelonès discutiran en els seus plenaris la moció d'IC-V instant a impulsar una iniciativa legislativa comarcal d'aquests tres Consells en el mateix sentit de protegir Collserola.

Aquesta moció d'IC-V als Consells Comarcals es va presentar públicament el mes d'abril passat, però no s'havia portat a votació per tal de recollir l'opinió del Consorci de Collserola i de tots els municipis afectats. Consellers comarcals d'IC-V han celebrat durant aquest darrers mesos una ronda de contactes amb el Consorci i els ajuntaments durant la qual han constatat la bona acollida de la proposta de la formació ecosocialista. La moció serà presentada també a tots els plens dels ajuntaments que compten amb terme municipal dins la Serralada. Jaume Bosch, responsable de política municipal d'IC-V i vicepresident del Consell Comarcal del Baix Llobregat, ha manifestat que "es tracta d'utilitzar tots els mecanismes institucionals possibles per tal de preservar un espai fonamental per al desenvolupament sostenible de la Regió Metropolitana de Barcelona".[Coordinadora Via Verda de Cerdanyola] [Collserola]