Extret de http://aeec.pangea.org/

L'ADENC sol·licita la incorporació d'importants sectors de la plana del Vallès a la xarxa d'espais protegits de rang europeu 30/06/2005

tornar a l'índex

La proposta de l'ADENC d'espais de la Xarxa Natura 2000 inclou l'ampliació dels espais PEIN de la serralada i la seva extensió a zones de la plana del Vallès.L'ADENC ha presentat avui al·legacions a la proposta d'espais a incorporar a la Xarxa Natura 2000 que la Generalitat ha sotmès a informació pública. La Xarxa Natura 2000 (XN2000) és una xarxa europea d'espais naturals per a la conservació dels hàbitats i les espècies recollits a la Directiva Hàbitats i la Directiva Aus.

La proposta de la Generalitat de Catalunya suposa un increment notable dels espais de la XN2000 (passant del 19,5% del territori de Catalunya al 26,7%). No obstant, la proposta presenta mancances importantíssimes, partint dels errors ja detectats al Pla d'Espais d'Interès Natural, i deixant fora nombrosos espais naturals amb grans valors biològics i ecològics, tant a la plana del Vallès com a les serralades Litoral i Prelitoral.

Davant l'oportunitat que suposa l'ampliació de la Xarxa Natura 2000 i el fet que formar part de la Xarxa generarà noves possibilitats de finançament per als espais naturals, i amb la voluntat d'aprofitar els 4 mesos d'exposició pública que ha disposat la Generalitat, l'ADENC presenta una proposta d'ampliació dels espais naturals que han de formar part de la XN 2000 en l'àmbit del Vallès.

La xarxa Salvem el Vallès, que coordina diferents entitats de defensa del territori del Vallès, s’adhereix als continguts de les al·legacions.

La definició de la Xarxa Natura 2000 La Unió Europea, a través de la Directiva Hàbitats, obliga definir a cada un dels estats membres una nova xarxa d’espais naturals, la Xarxa Natura 2000, que està composada per un conjunt de Llocs d'Importància Comunitària (LIC) i Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA). En el cas de Catalunya, aquesta nova xarxa esdevé una excel·lent oportunitat per superar aquelles mancances detectades en la xarxa PEIN: superfícies excessivament reduïdes i manca d’espais naturals de les planes configurades per l’activitat agrària.

La Proposta d’espais a incorporar a la Xarxa Natura 2000 és el resultat del requeriment de la Unió Europea a l’estat espanyol d’adequar la xarxa d’espais natural protegits a la Directiva d’Hàbitats 92/43/CEE i a la seva ampliació en la 97/62/CE, i a la Directiva d’Aus 79/409/CEE i realitzada des del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Malauradament, la utilització del criteri de pertinença al PEIN com un dels criteris més importants per a la designació dels espais inclosos a la Xarxa Natura 2000 té com a conseqüència directa la perpetuació de la major part de les mancances d’aquell, deixant fora nombrosos espais naturals amb grans valors biològics i ecològics propis i/o imprescindibles per a una adequada connectivitat de tota la xarxa d’espais protegits a Catalunya.

Des de l'ADENC creiem que, complementant els criteris enunciats per la Directiva Hàbitats i la Directiva Aus, la Generalitat hauria de tenir especialment en compte altres criteris per a la inclusió d’espais naturals en la proposta d’ampliació de la Xarxa Natura 2000. Caldria incloure:

- Una xarxa d’espais naturals que faci possible la connexió biològica entre els espais naturals de la xarxa PEIN

- Xarxa Natura 2000 (futur Pla Sectorial de Connexions Biològiques) i n’asseguri la viabilitat biològica futura

- Espais naturals amenaçats molt directament per l’actual pressió urbanística.

- Espais naturals ubicats a les planes, incloent-hi especialment aquells configurats per activitats agràries extensives.

La proposta d'ampliació de l'ADENC

De la proposta d'ampliació de la Xarxa Natura 2000, en destaquem els següents espais:

1. En l’àmbit de la Plana del Vallès, demanem la inclusió en la proposta d’ampliació de la Xarxa Natura 2000 dels següents espais:

1.1 El peu de serralada (Corredor transversal Penedès-La Selva), com a eixamplaments dels EIN ja existents a la Serralada Prelitoral:

– Els espais naturals situats immediatament al sud de l’EIN del Montseny amb límits a La Garriga, Sant Pere de Vilamajor, Llinars, Cardedeu, Cànoves i Samalús i Les Franqueses.

– Els espais naturals pròxims a Bigues i Riells, Caldes de Montbui, Santa Eulàlia de Ronçana, Sant Feliu de Codines i l’Ametlla del Vallès associant-los a l’EIN ampliat dels Cingles de Bertí-Gallifa.

– Els espais naturals de la Plana del Vallès situats al nord i nord-est de la ciutat de Sabadell, Castellar del Vallès, Sentmenat, així com els situats al nord de la ciutat de Terrassa, associats a l’EIN de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l’Obac.

1.2 El futur EIN de Gallecs, incloent-hi la connexió de l’actual parc rural de Gallecs amb la Serralada Prelitoral mitjançant els paratges emblemàtics de Palaudàries i la Torre Marimon.

1.3. Els espais naturals instersticials al nord de l’A-7, fins a completar l’àmbit territorial proposat per la IBA 139 “Sierras Prelitorales de Barcelona” al Vallès (Seo-Birdlife); especialment les àrees agrícoles i forestals de les Valls del Tenes i Congost, com a àrees de cacera molt importants de l’àliga perdiguera (Hieraaetus fasciatus).

1.4 Els espais naturals situats en l’eix de connectivitat o via verda Obac-Olorda, de gran coherència natural i paisatgística, i que en la seva part nord inclouen dos territoris d’àliga perdiguera (Hieraaetus fasciatus).

2. En l’àmbit de la Serralada Litoral

2.1 Incloure Collserola a la Xarxa Natura 2000, junt amb algunes àrees naturals de peu de serralada (paratges de Can Codina i Can Canaletes, la Plana de St. Marçal, la Torre Negra)

2.2 Completar els EINs de la Conreria – St. Mateu – Céllecs i del Montnegre-Corredor, amb els paratges pròxims al Castell de Sant Miquel i la Capçalera de Vallromanes, els voltants d’Orrius i Dosrius (especialment la

riera de Can Rimbles).

3. En l’àmbit de la Serralada Prelitoral

3.1. Ampliació dels límits dels EIN actuals dels Cingles de Gallifa i els Cingles de Bertí per tal d’unir-los en un de sol i d’incloure aquest nou espai en la Xarxa Natura 2000.

3.2. Caldria incorporar-hi la banda d’espais situada entre els Cingles de Gallifa i l’EIN de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac (municipis de Caldes de Montbui, Castellar del Vallès, Sant Llorenç Savall, Gallifa, Granera, Castellterçol, Sant Quirze Safaja, Castellcir, Sant Martí Centelles i Figaró-Montmany).

3.3 En el cas de l’EIN del Montseny, incorporar:

- Els espais situats al sud-est de l’EIN seguint el límit de comarca amb La Selva i arribant fins a l’AP-7, i des de Cànoves fins al paratge de Sanata.

- Els espais contigus situats ja a la Plana i fins a l’AP-7.

3.4. En l’àmbit de l’EIN de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l’Obac, es proposa:

- La inclusió de l’espai comprès entre Matadepera i Castellar del Vallès i fins a la carretera C-1415.

- Les planes de peu de serralada situades al nord de Terrassa i Viladecavalls i ja contemplades com a possible ampliació de l’EIN.

- Els espais situats a ponent del parc entre els municipis de Rellinars i Sant Vicenç de Castellet, fins al riu Llobregat, incloent-hi el paratge singular del Meandre de Castellbell.

3.5 Augmentar la superfície protegida a l’entorn de l’EIN Muntanya de Montserrat i les ampliacions ja previstes, especialment en direcció Est per acabar incloent-hi un sector rellevant del Riu Llobregat (inclòs el Meandre de Castellbell).

4. Àmbits fluvials

4.1 A la Conca del Llobregat:

- El Meandre de Castellbell i zones naturals pròximes.

- Les Rieres de Gaià i Sant Jaume.

4.2 A la Conca del Besòs:

- Els Torrents de La Penitenta, Miralles, Ribatallada, Riutort, Colobrers juntament amb el tram mig del mateix riu Ripoll fins a Sabadell.

- La Vall del Tenes.

- La Vall del riu Mogent entre Vilanova del Vallès i Sta. Agnès de Malanyanes.

4.3 A la Conca del Tordera:

- Les riberes, la desembocadura i els estanyols de LaTordera.

- La riera d’Arbúcies (Reserva Natural Parcial), tot incorporant-la a l’EIN del Montseny.

- La connexió fluvial Tordera – Vallgorguina - Incloure la Vallgorguina a l’EIN – XN 2000 del Montnegre – Corredor.

- la connexió riera de Pertegàs – Olzinelles.

- la connexió riera de Gualba – riera de Montnegre.

- la connexió riera de Breda – riera de Fuirosos.

- la connexió riera d’Arbúcies – riera de Ramió.