L'ampliació dels espais naturals d'interès europeu obvia llocs vitals per a les aus

Rafael Bosch - 2005

- Quina és la importància de la Xarxa Natura?

- «És una directiva de la Unió Europea que té per objectiu conservar i protegir la biodiversitat d'hàbitats i espècies europees que estan en perill d'extinció.»

- Quina repercussió té per a Catalunya declarar espais naturals dins de la xarxa?

- «Tenim molts territoris que poden formar part de la xarxa. Catalunya forma part de la regió biogeogràfica europea mediterrània i alpina. La seva importància recau en la Mediterrània, perquè en estar situada cap al nord gaudeix d'una gran biodiversitat. El que ha d'incloure la Xarxa Natura són totes aquelles comunitats i espècies protegides, inclosos els seus hàbitats, que encara que aquí perden interès perquè algunes són molt abundants, guanyen importància si les comparem amb el que hi ha a Europa. Per exemple, una pineda de pi blanc és una comunitat d'interès natural que a Catalunya trobem arreu i que en canvi no és gens comuna a Europa. D'aquí la importància de mantenir aquests pins així com espècies animals molt particulars i vulnerables, com les aus rapinyaires que trobem a Catalunya i que no hi són a Europa.»

- La inclusió d'espais dins de la xarxa no agrada tothom i les crítiques van des dels col·lectius que consideren la proposta catalana massa escassa -és el cas dels ecologistes- fins als que pensen, com els pagesos, que hi ha espais que no hi haurien de ser.

- «Es poden fer moltes interpretacions del contingut que defineix la Xarxa Natura 2000 i una és protegir unes zones que a Catalunya són els espais PEIN i pensar que ja tenim una xarxa. Aquests espais no estan connectats biològicament i per tant perilla la seva perdurabilitat. Aquesta és la proposta que es va fer el 2003 i que la Unió Europea va desestimar perquè era molt dèbil. La nova proposta amplia ara les zones d'especial protecció per a les aus, les ZEPA, però s'han obviat zones de plana, com la de Lleida i del Vallès. La nova proposta només inclou 20 quilòmetres quadrats de la plana que formen les dues comarques del Vallès, però que són a tocar de la serralada Prelitoral, és a dir, molt muntanyoses. El que cal, en canvi, és incloure espais anomenats ecotops, els llocs que es troben entre la plana i la muntanya, que són dels més interessants pel que fa a la biodiversitat ja que hi podem trobar espècies de la plana i també de la muntanya.»

- La proposta de Seo Bird Life International que serveix de base a la directiva europea, inclou aquests espais?

- «Sí, sobretot del Vallès, perquè hi ha moltes espècies que si bé nidifiquen i s'amaguen a zones més boscoses com les que formen la serralada Prelitoral, com Sant Llorenç, Montserrat i el Montseny, és precisament en els espais de la plana on troben l'aliment, ja sigui perquè són espècies que mengen gra o bé perquè són depredadors i les preses les troben a la plana. Per això és important incloure aquests espais en la Xarxa Natura 2000 perquè són zones vitals perquè les aus puguin sobreviure.»

- Quina recompensa té el pagès a qui inclouen un camp en la xarxa?

- «En els territoris que formen part de la xarxa es pot fer explotació forestal, ramadera i agrícola sense problemes però amb un cert control. Pertànyer a la xarxa obliga a garantir la continuïtat de l'espècie i dels hàbitats que s'han protegit, però es poden explotar. D'altra banda, formar part de la xarxa inclou rebre subvencions europees que a la llarga suposen ajuts econòmics per a aquests llocs, també més controls, però les coses cal fer-les bé.»

- Quines espècies necessiten més atenció?

- «Quant a rapinyaires, l'àliga cuabarrada i l'esparver cendrós, i ocells esteparis com el sisó. Però la xarxa inclou des d'insectes fins a cetacis.»

- Quins són els principals inconvenients per ampliar la xarxa?

- «Protegir les regions mediterrànies sempre és més conflictiu que les alpines, perquè són indrets que ja tenen tota la costa i les planes de l'interior plenes d'urbanitzacions. Una proposta agosarada per part del Departament de Medi Ambient implicaria problemes per al Departament d'Urbanisme. Per exemple, incloure Collserola en la Xarxa Natura obliga a garantir-ne la biodiversitat i, consegüentment, els connectors biològics que travessen la plana del Vallès per tal de permetre els fluxos genètics de les espècies.»

- Collserola està aïllada actualment?

- «Totalment no. Però el temps dificulta que Collserola formi part de la xarxa perquè l'excés d'urbanització aïlla el parc i en disminueix la biodiversitat. Per això, es demana incloure el parc de Collserola en la Xarxa Natura 2000 ara que es discuteix l'ampliació de la xarxa amb nous espais d'interès natural, i Collserola ho és.»


[Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola]