Infraestructures a Collserola


Les infraestructures per la serra de Collserola en provoquen la fragmentació. El planejament urbanístic vigent preveu construir tres grans infraestructures viàries (el túnel d'Horta, el túnel Central i la via de Cornisa) que, si es portessin a terme, suposarien uns efectes de barrera molt perniciosos i disminueixen l'espai per on els animals poden moure's. A més, el pas de vehicles per la serra provoca contaminació acústica, lumínica i ambiental i atropellaments.

Pacte nacional per a les infraestructures

Gener 2008

A les bases del Pacte Nacional per a les infraestructures ja hi tenim el que entenc com que és el túnel d'Horta (que anomenen nou túnel ferroviari de connexió entre Barcelona i el Vallès):

http://www.gencat.net/acordsdegovern/20080129/01.htm

El Govern presenta les bases del Pacte Nacional per a les Infraestructures [...]

[...]


El Pla d'infraestructures del transport de Catalunya - PITC -13.12.2005


Actuacions previstes al planejament

Vials que ja hi ha:


[Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola] [Atemptats a la serra de Collserola]