Manifest per a un nou marc de protecció de Collserola (2001)


Posteriorment se'n va fer una nova redacció Manifest (2005) adequada als canvis polítics i de fets de l'època

Passen els anys, s'incrementa la consciència ambiental entre la població, es creen institucions per a la gestió i defensa del territori i, tanmateix, les agressions sobre els espais naturals no s'aturen.

Collserola és avui, bàsicament, una reserva de sòl per a les suposades necessitats urbanístiques de la ciutat: escola de jutges, cementiris, camps de golf, més i més cases, carreteres, túnels... Encara segueixen vigents els conceptes del Pla general metropolità (PGM) que ja té 25 anys d'existència. Un Pla que dibuixa carreteres, autopistes, urbanitzacions i equipaments de tota mena per la geografia de la serra, que les administracions no han sabut, o no han volgut, actualitzar. La principal raó per la qual Collserola no està encara completament degradada - com la plana del Vallès i les valls del Llobregat i del Besòs - és que es tracta d'un espai muntanyós.

En aquests 25 anys de vida del PGM hi ha hagut múltiples propostes d'entitats veïnals, excursionistes i ecologistes per millorar la protecció de la serra. Cap d'elles ha estat presa en consideració per l'Administració. És a dir que, mentre l'Administració s'omple la boca de paraules com desenvolupament sostenible i participació ciutadana, en realitat segueix essent còmplice o, fins i tot, promotora de noves agressions sobre el medi natural.

Els perills de l'actual planejament urbanístic

Els espais naturals i rurals de Collserola són sotmesos a greus amenaces que fan perillar la seva conservació. Les més importants són les següents:

Necessitat d'un nou marc de protecció

El marc actual de protecció resulta insuficient per garantir la protecció de Collserola.

Malgrat que Collserola s'hagi inclòs en el Pla d'espais d'interès natural (PEIN,1992) com un dels espais naturals amb ecosistemes més remarcables de Catalunya, només reconeix com a espais propis aquells classificats actualment com a sòl no urbanitzable i deixa fora de l'espai protegit un 30% aproximadament dels espais naturals de la serra.

D'altra banda, el Pla especial d'ordenació del parc de Collserola(1987), de caràcter urbanístic, no pot desclassificar ni canviar la qualificació del sòl i resta subordinat al que determini el PGM (1976). El planejament actual preveu sòl urbanitzable o construcció de nova xarxa viària en indrets d'interès ecològic..

Per tot aixòdemanemun nou marc de protecció que hauria de tenir en compte, entre d'altres, els punts següents:

1. Canviar la classificació del sòl del PGM

Proposem diferents desclassificacions per protegir prop de 700 hectàrees, en els termes municipals de: Sant Just Desvern (Mas Lluhí II, Bell Soleig, ca n'Oliveres, can Vilà, can Carbonell i donar una funció amortidora a can Biosca i la Miranda), Esplugues de Llobregat(Finestrelles i l'antic motocròs), Sant Feliu de Llobregat (la riera de la Salut i can Cuiàs), Molins de Rei (zones de contacte entre el parc i el nucli urbà: can Rabella, el Terral i les de sobre can Graner), el Papiol (les Roques Blanques, dues àrees qualificades d'urbanitzable no programat i urbanitzable programat a la banda del nord de la trama urbana del municipi i ajustar el límit del l'àmbit de protecció del parc a la trama urbana a les Escletxes), Sant Cugat del Vallès / Valldoreix (can Montmany, can Busquets, can Barba, Colònia Montserrat- mas Fusté, reduir l'edificabilitat en l'àmbit de can Cortés, estudiar en detall les àrees de les Planes i la Floresta), Cerdanyola del Vallès (can Codina - can Canaletes, can Costa, can Castelló, redefinir i revisar els àmbits del Patronat Flor de Maig i del cementiri de Collserola), Montcada i Reixac (espais situats entre la C58 i la N-150 a l'alçada del Coll de Montcada), i Barcelona (estudiar en detall les àrees de mas Sauró, mas Guimbau, el Rectoret, les Planes de Barcelona i Vallvidrera).

2. Modificar la xarxa viària prevista pel PGM

L'actual xarxa viària projectada prové del planejament efectuat als anys setanta, quan hom preveia que a la regió de Barcelona hi arribarien a viure 11 milions de persones. És evident que en l'actualitat les previsions de creixement urbanístic i demogràfic no han arribat a les dades projectades. Per aquest motiu sol·licitem la supressió del PGM del túnel d'Horta, el túnel Central i la via de Cornisa, obres que impliquen una fragmentació i una pèrdua d'espai de conseqüències molt severes.

3. Ampliar els límits del parc i del PEIN

Collserola s'ha d'obrir a la resta dels espais naturals veïns i superar la seva insularitat. Això únicament resulta possiblesi s'integren dins de l'àmbit de protecció del parc espais que la connecten amb altres sistemes naturals. També cal estendre l'àmbit de protecció a espais que, tot i formar part de Collserola, queden actualment fora del parc. En concret es proposa la integració dels espais següents:

Fins a la riera de la vall de Sant Just els sectors del Bell Soleig, ca n'Oliveres, can Vilà, can Carbonell, Mas Lluhí II fins a Sant Feliu, can Biosca(Sant Just Desvern), el sector de Finestrelles (Esplugues de Llobregat), el Pi del Balasc (el Papiol), Puig Pedrós de l'Obac-riera de Rubí (Rubí), Torre Negra-la Queixalada (Sant Cugat del Vallès), can Fatjò dels Xiprers-Sant Marçal-can Costa (Cerdanyola del Vallès), turó de Montcada i can Cuiàs (Montcada i Reixac), el parc del Castell de l'Oreneta, torre Vilana, antiga zona agrícola de la serra d'Agudells, el parc de les Heures-torrent de can Duran, l'àrea forestal del parc del Laberint d'Horta i la del barri de la font del Gos, els rodals del cementiri d'Horta, el torrent de can Santgenís-carretera alta de Roquetes i torrent de can Santgenís-Ronda de la Guingueta Vella, torrent del bosc (Barcelona).

Aquesta proposta implica afegir més de 1.100 hectàrees a l'actual superfície protegida del parc i la incorporació del municipi de Rubí a l'àmbit de protecció de Collserola.

4.Crear la figura d'espais associats al parc de Collserola

Molt espais que tant geogràficament com ecològicament pertanyen a Collserola, però que han anat quedant atrapats dins la trama urbana (Tres Turons, el Putget, les Penyelles, etc.) podrien assumir part del lleure que actualment suporten zones molt fràgils de l'interior de Collserola. La proposta de la seva qualificació com ESPAI ASSOCIAT hauria d'implicar una cura especial per mantenir-hi la vegetació pròpia de la serra, potenciar la fauna autòctona, la realització de programes d'educació ambiental que fomentin el coneixement dels valors naturals de la serra ipotenciïn un ús responsable dels espais naturals. Paral·lelament, aquests espais associats s'haurien de connectar amb el parc i entre si mitjançant passadissos verds per a vianants, que convidessin a accedir a Collserola a peu, reduint l'ús de l'automòbil a l'interior de la serra.

5. Eliminar les activitats extractives

Dins del parc de Collserola encara trobem avui instal·lacions extractives, cimenteres i bòbiles de gran impacte en el medi natural. Els projectes de restauració després de l'explotació són sovint molt deficients (Montcada, la "pedrera dels ocells"). Cal que les administracions actuïn per tal detancar a curt termini aquestes activitats i assegurar-ne una correcta restauració (especialment, la cimentera Samson a Sant Feliu de Llobregat).
 
 

Moratòria urbanística

Si s'executen els projectes previstos a curt termini, les conseqüències d'aïllament, fragmentació, ocupació d'espais oberts i contaminació, provocaran la pèrdua dels principals valors naturals i socials de Collserola. És per això que demanem a les administracions una moratòria que aturi totes aquestes actuacions i altres que puguin sorgir en el futur, mentre no es debati en profunditat el futur de Collserola i es revisi la planificació urbanística vigent.

Les administracions disposen de diverses eines per fer possible aquest nou marc de protecció.

Demanem a les administracions competents:

Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola

Agrupació en Defensa de l'Entorn ALNUS de Sant Just Desvern - AEEC · Associació de Pares d'Alumnes de l'Escola Costa i Llobera · Associació de Veïns de Montbau (Barcelona) · Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA-AEEC) · Associació Cerdanyola Via Verda · Col·lectiu Agudells - Ecologistes en Acció (Barcelona) · Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO) · DEPANA - Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural · El Senglar Verd de Vallvidrera · Els Caminaires de Pompeia · Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) · Federació d'Associacions de Veïns de Sant Cugat (FAV Sant Cugat) · Grup de Natura del Club Muntanyenc Sant Cugat - AEEC · Plataforma Cívica per la Defensa de Torre Negra (Sant Cugat)· Plataforma contra el túnel d'Horta.


Entitats adherides al Manifest per a un nou marc de protecció de Collserola

Acció Ecologista - Ecologistes en Acció · ACOSU (Molins de Rei) · Agrupació de Defensa Forestal Puig Madrona (Molins de Rei) · Agrupament Escolta Jaume Vicens Vives (Molins de Rei) · Agrupament Escolta Pau Casals (Cerdanyola del Vallès) · Amics de Collserola · Amics de la Bici · Amics del Camell (Molins de Rei) · Arxiu Històric de Roquetes, Nou Barris (Barcelona) · Assemblea de can Mas Déu · Assemblea de Joves de Molins de Rei · Assemblea d'Entitats Ecologistes de Catalunya (AEEC) · Assemblea de Sarrià-Sant Gervasi · Associació Bidó de Nou Barris (Barcelona) · Associació d'Amics de la Cultura Popular de Molins de Rei · Associació de Mares i Pares CEIP Escola Alzina (Molins de Rei) · Associació de Veïns i Amics de la Font de Vall Par (Barcelona) · Associació de Veïns 'Bonavista-el Mas' de Molins de Rei · Associació de Veïns Carretera Reial i Basses Sant Pere · Associació de Veïns 'el Canal' de Molins de Rei · Associació de Veïns de la Floresta (Sant Cugat) · Associació de Veïns Mont d'Orsà (Vallvidrera) · Associació de Veïns de la Plana Padrosa - Bellsoleig (Sant Just Desvern) · Associació de Veïns de Sant Andreu del Palomar · Associació de Veïns la Serreta-Bosc d'en Saladrigues (Sant Cugat) · Associació de Veïns Sant Andreu de Palomar (Barcelona) · Associació Excursionista Etnografia i Folklore (Barcelona)· Associació per a la Defensa i l'Estudi de la Natura (Adenc) · Bellaterra Natura (Cerdanyola del Vallès) · Bloc d'Acció (Molins de Rei) · Catalunya Amiga dels Animals i la Natura (CAAN) · Centre d'Esplai Clariana (Molins de Rei) · Centre d'Esplai l'Agrupa (Molins de Rei) · Centre Excursionista Poblet (Barcelona) · CEIP Escola Estel (Molins de Rei) · Club d'Esplai "Ara Mateix" de Sant Just Desvern · CEM Centre Excursionista de Molins de Rei · Club Esportiu d'Activitats de Muntanya (SIM) (Barcelona) · Colla de Diables de l'Agrupa (Molins de Rei) · Col·lectiu de Montserrats (Molins de Rei) · Comunitat de Propietaris Walden 7 de Sant Just Desvern · Coordinadora d'Associacions de Veïns d'Esplugues contra el Pla Caufec · Cordada - Associació Excursionista i Ecologista (Barcelona) · Ecologistes en Acció de Catalunya · Esquerra Republicana de Catalunya (Molins de Rei) · Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) - Secció local de Sant Cugat del Vallès · ERC - Secció local de Sant Just Desvern · Departament de Bombers de la Generalitat de Catalunya de la UGT · Federació d'Ecologistes en Acció de Catalunya · Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) de Cerdanyola · Federació d'Entitats ProDrets dels Animals i la Natura (FEDAN) · Federació Local de Barcelona de la Confederació General del Treball (CGT) · Foktreubanya - Grup musical tradicional (Molins de Rei) · Font Violeta (Molins de Rei) · Grallers de Molins de Rei · Iniciativa per Catalunya Verds de Sant Just Desvern · JOC - Joves Obrers i Cristians de Molins de Rei · Joventuts d'ERC (Cerdanyola del Vallès) · Joventut Catòlica de Molins de Rei · Justícia i Pau de Sant Just · Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural (Depana) · L'Òvul de Sant Just Desvern · Maulets de Sant Cugat · Medinium Tremens · Plataforma Cívica Salvem el Molí (Molins de Rei) · Plataforma contra el camp de golf de Cerdanyola · Plataforma contra la Violència i el Feixisme de Sant Cugat · Plataforma de Suport a la Insubmissió (Molins de Rei) · Plataforma en Defensa de la Vall de Sant Just Desvern · Prou-Feixisme Sarrià-Sant Gervasi (Barcelona) · Salvem el Vallès · SEAS de Sant Just Desvern · Unió de Botiguers i Comerciants de Sant Just Desvern · Unió Excursionista Catalunya - Gràcia (Barcelona).

Març 2012


[Alnus] [Associació Cerdanyola Via Verda] [Cepa] [Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola]