Molins de Rei

Salvem la Rierada

No al vial de Cornisa

Salvem la Rierada

La Rierada. Un barri més de Molins de Rei?

Contesta de la «Plataforma per a la Defensa de Collserola»

Quan diem «No a la urbanització de La Rierada-Vallpineda» volem, com els seus mateixos veïns, que que les famílies que hi viuen tinguin els serveis mínims de salubritat que exigeixen: «nosaltres només volem que s’instal·lin els serveis bàsics que ens manquen: aigua potable, clavegueram…» declaren. «Els ecologistes» també ho demanem per dos motius:

El primer, per la raó obvia de que els veïns hi tenen dret, com tot vilatà de Molins de Rei.

El segon, de motiu, també molt important i imprescindible per la Rierada: cal garantir la salubritat de l'espai natural creuat per la Riera de Vallvidrera i afectat per extraccions abusives de cabal que l’estan malmetent, i que és d’abocaments sèptics d’aigües negres i molt contaminades absolutament descontrolats.

Cal denunciar i aturar de manera immediata aquesta greu agressió al medi… Dit això, cal aclarir alguns conceptes.

És obvi que La Rierada-Vallpineda no és només «un nucli urbà que existeix des de 1700»… La realitat és que els antics propietaris de la zona van parcel·lar i vendre, i que s’hi va generar una urbanització «alegal» que s’estén moltíssim més enllà dels llogarets inicials, i que ara es vol desenvolupar tot ocupant una gran superfície urbana amb 600 cases. En ple cor del Parc de Collserola, un espai que està a punt de ser declarat Parc Natural!

És evident, han passat molts anys, que els criteris que van emmarcar la definició del Pla General Metropolità (PGM de 1976) a La Rierada i al Parc de Collserola, en ple tardofranquisme, ara no es corresponen amb la realitat actual de la nostra societat: l’ecologia era abans una elecció, ara és una necessitat.

La «Plataforma per a la Defensa de Collserola» no vol enderrocar cases ni lesionar drets legítims. Però una cosa son els interessos dels veïns, que poden estar representats en les Associacions de Veïns –repetim les seves pròpies paraules: «només volem els serveis mínims bàsics i sanitaris»- i d’altres els de les juntes de propietaris, que estan lògicament interessats en la màxima rendibilitat econòmica…

La realitat és que el projecte de l’Ajuntament està obligant als petits propietaris, per poder disposar per fi dels serveis tan desitjats, a participar en un projecte d’urbanització que fa pujar els costos a pagar fins a límits insuportables. Per això ens posem al seu costat. Amb tot, no podem estar d’acord amb altres de les peticions dels veïns:

«volem…/… enllumenat públic, asfalt dels carrers, voreres…/… igual que qualsevol barriada de la nostra vila»…

Els ecologistes entenem que La Rierada-Vallpineda, per la seva indefugible situació en un espai natural preciós i que és imprescindible conservar, ha de tenir els serveis mínims, però mai ha de ser «com el centre del poble» i encara menys una urbanització de luxe que només serveixi els interessos de qui té parcel·les en venda… En contra del que planeja el caríssim projecte aprovat per l’Ajuntament, és i ha de seguir sent només un barri de muntanya!…

No és possible oblidar que la gent de Molins de Rei –i també el seu Consistori- s’ha posicionat clarament contra el Vial de Cornisa… Qui l’aturarà davant la pressió social de tants nous veïns?: l’embús del semàfor de l’11 de setembre serà una simple broma en comparació… Malgrat tot, nosaltres entenem que tots els interessos, per molt contraposats que siguin, són legítims i, per tant, defensables democràticament.

Ho són els dels propietaris que hi volen construir i vendre, recordem que entre La Rierada i Vallpineda s’arribarà a 600 cases!, molt més del doble de l’actual… Però també ho són, i encara més, de legítims, els drets dels veïns que ara mateix hi viuen i que no poden pagar les enormes despeses ocasionades per la urbanització planejada per l’Ajuntament… Per la nostra banda, a la Plataforma «Salvem Collserola», declarem que els interessos de cinc milions de persones, ciutadanes d’aquest país, que vivim a l’àrea metropolitana, no poden, i menys per un Ajuntament encapçalat per una força que s’autoanomena «ecologista de debò», quedar absolutament subordinats als interessos de uns pocs particulars… No és que La Rierada, i el Parc de Collserola, ens necessitin per a sobreviure, som tots nosaltres qui necessitem el Parc pel nostre futur i el dels vostres fills…

Per acabar, denunciem:

1. El comportament antidemocràtic, irrespectuós, i fins i tot agressiu d’alguns veïns, ja palesat en les seves actuacions a les juntes i assemblees públiques de propietaris, està quedant de nou en evidència va en augment: presència irrespectuosa en la presentació pública de la Plataforma Salvem La Rierada a l’Agrupa; l’actuació inacceptable de coacció i violència (insults, crits, despenjament de pancartes, estripada de fulls informatius) amb la indigna manifestació davant del nostre stand informatiu a la Fira de la Candelera atesa per dues persones i en presència dels fills menuts d'una companya, ho diuen tot … La democràcia obliga a servir els interessos de tothom, i aixó comença pel respecte.

2. A la vegada que agraïm el suport rebut durant la fira, especialment als veïns i veïnes de la Rierada i de Vallpineda, que es van apropar a l'estand amb un to dialogant i cooperant.

3. La poca responsabilitat del Sr. alcalde de Molins de Rei en respondre la demanda de solucions dels veïns de Vallpineda, recordant-los que a la Fira ecològica hi havia l'estand dels "ecologistes" que s'oposen a les seves demandes. Aquest "suggeriment" va contribuir a confrontar la societat molinenca. El comentari de l'alcalde a la nostra recriminació parla per si sol, "què esperàveu, que us vinguèssin a riure les gràcies" ... Que tothom n'extregui la reflexió que convingui!.

La Plataforma continuarà lluitant perquè tots nosaltes qui necessitem el Parc lliure d'asfalt i construccions pel nostre futur i el dels nostres fills … i, ens comprometem a fer-ho amb respecte als que no pensen com nosaltres.

Plataforma per a la Defensa de Collserola – Molins de Rei.

Març 2008


Xerrada informativa:

Dijous, 22 de novembre del 2007, a les 20:00 h. Al local de l'Agrupació Folklòrica de Molins de Rei, c/Rafael Casanova, 26-28.

Un membre de la Plataforma per a la Defensa de Collserola – Molins Pedro Royo (veí de la Rierada), Marisol Felip (Doctora en Biologia del Departament d'ecologia de l'UB


Salvem la Rierada - Vallpineda

No a la nova urbanització

Abans que Collserola pugui ser declarat Parc Natural, sembla que hi ha una clara voluntat de reduir-ne l'espai amb tota mena d’agressions a aquest medi natural que ens queda dins de l’àrea metropolitana, que prou urbanitzada està.

La majoria dels ajuntaments que formen part del Consorci de Collserola i el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya preveuen la imminent proposta de declaració del Parc Natural de Collserola. Malgrat això, sembla que hi ha una clara voluntat de transformar el poc espai natural que ens queda dins de l’àrea metropolitana. En aquest sentit, una de les darreres agressions és el desenvolupament d’una urbanització al bell mig del Parc de Collserola en una zona incorporada al PEIN (Pla d’espais d’interès natural de Catalunya):

L’Ajuntament de Molins de Rei i els grans propietaris de la zona proposen desevolupar una urbanització de 400 habitatges a la zona de la Rierada - Vallpineda

Actualment la urbanització de la Rierada-Vallpineda no disposa d’aigua corrent i clavegueram, això implica l’extracció d’aigua i l’abocament d’aigua residual a la Riera de Vallvidrera. Ambdues actuacions tenen conseqüències negatives en el bon estat de conservació que aquesta riera té al seu pas per la Rierada. Aquest motiu ha portat els veïns a demanar, reiteradament, a l’Ajuntament de Molins de Rei, la correcció d’aquestes necessitats. Com a resposta a aquestes demandes, l’Ajuntament de Molins de Rei proposa desenvolupar una gran urbanització i edificar un gran barri. En contra d’aquest projecte urbanístic, una gran majoria de vilatans demanen protegir aquest espai natural amb la figura de Parc Natural.

Les intencions de l’Ajuntament de Molins de Rei, generen grans paradoxes difícils de resoldre:

  1. El Govern Municipal es va pronunciar públicament a favor de la declaració del Parc Natural de Collserola.
  2. El Govern Municipal va declarar i va donar suport explícit als projectes que vetllen per mantenir i millorar la qualitat ecològica de la riera de Vallvidrera (Projecte de gestió participada de la riera de Vallvidrera impulsat pel Consorci del Parc de Collserola, Departament d’Ecologia de la Universitat de Barcelona i Projecte Rius).
  3. La proposta d’urbanització triplicarà la superfície i el nombre d’habitants de l’actual urbanització, per tant, augmenta la pressió contra els valors naturals de l’espai (carrers asfaltats, papereres, bancs, contaminació lumínica amb fanals, abocament de deixalles, perill d’incendi, abocament d’aigua d’escorrentia a la riera amb un alt contingut de metalls pesats i hidrocarburs, etc.)..
  4. Els efectes directes sobre l’espai natural impliquen desplaçar i canalitzar irreversiblement un tram de la riera de Vallvidrera i la pèrdua de massa forestal.
  5. El projecte ignora completament la recent inclusió de l'espai natural de Collserola a la Xarxa europea Natura 2000 com a conseqüència de l’aplicació de la Directiva europea d’hàbitats i del reconeixement dels valors de biodiversitat del Parc de Collserola. La Xarxa Natura 2000 dóna especial importància a la protecció dels boscos de ribera composats de vern del que trobem alguns exemplars a la Rierada. Per tant, la pèrdua de qualitat de l’espai fluvial de la Rierada podria dificultar la futura catalogació de la serra de Collserola en la Xarxa Natura 2000.
  6. Estudis ecològics, botànics i faunístics destaquen els valors naturals de la riera de Vallvidrera (per exemple el recent estudi del DMAH anomenat "Estudi de les mesures addicionals de protecció de la Serra de Collserola").
  7. El projecte es limita a "refugiar-se" en la legalitat dels criteris obsolets del Pla general metropolità de 1976.
  8. D'altra banda, alguns veïns que hi viuen com a simples ocupants d’una única parcel·la, s’estan veient obligats a pagar uns preus desmesurats perquè els criteris urbanístics dels plans d’urbanització defensats per l’Ajuntament preveuen construir, a la Rierada-Vallvidrera, una gran urbanització que els obligarà a pagar el que no necessiten, com bancs, papereres, fanals, canvis de traçats, nous ponts, tots els carrers asfaltats... I a permetre que plantin pins on hi havia alzines, quan ells només demanaven poder tenir aigua corrent i utilitzar un clavegueram ja existent... però que encara no funciona. No es tenen en compte les noves tendències proposades, per les zones residencials envoltades d'espais naturals, promoure urbanitzacions toves i menys agressives amb el medi que les envolta.
  9. L'augment d'una quantitat tant important d'habitants dis de la serra de Collserola, fomentarà la construcció de nous vials que la fragmentin, com el vial de Cornisa, no desitjat per la gent de Molins de Rei (i que l'Ajuntament s'havia posicionat en contra), que continua essent una greu amenaça des de que el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, dirigit pel senyor Joaquim Nadal (PSC), aprova el vial de Cornisa per la zona de Collserola del Vallès i mantenen la reserva de sòl de la zona Sant Cugat – Molins de Rei.
  10. Amb aquest projecte, l’Ajuntament de Molins de Rei vulnera el desig de la ciutadania. Els veïns i veïnes de Molins de Rei fan d’aquest patrimoni natural un valor d’identitat municipal creant un sentiment d’arrelament difícilment desvinculable a la pròpia existència i manifesten el seu desig d’estimar, protegir i lluitar pel que és seu.

Per tot això, creiem que és inadmissible que un Govern Municipal encapçalat per un partit que es diu “ecologista” estigui impulsant la destrucció definitiva de l’espai natural de la Rierada-Vallpineda. Com a ciutadans, demanem a l’Ajuntament de Molins de Rei que s’oposi a la construcció de nous habitatges i equipaments dins de Collserola i modifiqui el Pla general metropolità del 1976 per harmonitzar-lo als actuals paràmetres i criteris de sostenibilitat i conservació d’espais naturals. Finalment, recomanem a l’Ajuntament de Molins de Rei una línia clara en la seva política ambiental i urbanística que redueixi les actuals paradoxes que només fan que reduir la seva credibilitat política en la seva difícil tasca d’administració dels béns col·lectius.

La nova urbanització la Rierada-Vallpineda és contrària als interessos general - no només dels vilatans de Molins de Rei, ja que afecta greument i irreversiblement el futur de l'espai natural més estimat de l'àrea metropolitana de Barcelona.

El molinencs i molinenques voldríem que les administracions declaressin Collserola Parc Natural, ara!

http://salvemlarierada.blogspot.com

Plataforma per a la Defensa de Collserola - Molins

Desembre 2007


Collserola cada vegada més petita

Abans que Collserola pugui ser declarada Parc Natural, sembla que hi ha una clara voluntat de reduir-ne l'espai: s’hi estan fent un nombre creixent d’agressions en aquest espai natural tant proper a l’àrea metropolitana que prou urbanitzada està.

Una de les darreres agressions és el desenvolupament d’una urbanització al bell mig de Collserola. L’ajuntament de Molins de Rei, amb una minoria de veïns, es proposen desenvolupar una gran urbanització a la Rierada, amb l’excusa que els veïns que hi viuen demanen l’aigua corrent i el clavegueram. Això és raonable, però en cap cas pot ser l’excusa per desenvolupar un nou barri allà on voldríem que hi hagués un espai protegit per la figura de Parc Natural. L’Ajuntament es pronuncia a favor d’aquesta idea, ... però, en els fets, actua en direcció contrària.

Sobta que s'aprovés el projecte d'urbanització al final del mandat municipal, amb ignorància expressa dels conceptes de sostenibilitat del territori i que contradiu l’esperit demostrat per l’Ajuntament de la vila, en donar suport explícitament a projectes que vetllen per mantenir la qualitat ecològica de la riera (Projecte Rius – Projecte de gestió participada de la riera de Vallvidrera).

La zona que s’urbanitzarà completament, resta envoltada per l'espai PEIN de Collserola i, a més, les actuacions es fan en espais humits al voltant de la riera de Vallvidrera i al bell mig d'una zona d'especials valors paisatgístics, prou reconeguts pels veïns i veïnes de Molinsde Rei i pels estudis de les institucions acadèmiques i científiques.

El projecte ignora completament la recent inclusió de l'espai natural de Collserola en la Xarxa europea Natura 2000 com a conseqüència de l'aplicació de la Directiva europea d'hàbitats i el reconeixement dels valors de biodiversitat que aquest fet suposa. Alhora que s'ignoren els treballs - com ara el recent estudi del DMAH anomenat "Estudi de les mesures addicionals de protecció de la Serra de Collserola" - o les declaracions públiques del conseller i del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, dels ajuntaments que formen part del Consorci de Collserola i del mateix Govern de la Generalitat que preveuen la imminent proposta de declaració del Parc Natural de Collserola.

El projecte aprovat no considera ni avalua els impactes i les conseqüències irreversibles de les actuacions previstes sobre el medi, la biodiversitat i la intervenció directe sobre zones extremadament sensibles com la pròpia llera de la riera de Vallvidrera. L'execució de moviments de terres, pols, pas de vehicles, soroll, ... causades per les obres i activitats molt impactants alteraran fortament els hàbitats immediats, tant a l'interior del PERI com sobre una àmplia zona limítrof que l'envolta.

El projecte es limita a "refugiar-se" en la legalitat dels criteris obsolets del Pla general metropolità que pot i hauria de ser modificat "parcialment" en el sentit actual d'harmonitzar-lo amb els criteris de sostenibilitat i no en els de la irracionalitat urbanística.

El projecte preveu una consolidació urbana que considerem incompatible amb la preservació dels valors naturals reconeguts per la pròpia Unió Europea més enllà de la legítima adequació dels habitatges existents. Considerem inadmissible desenvolupar la construcció de nous habitatges i equipaments.

I per una altra banda, la majoria de veïns que hi viuen es veuen obligats a pagar uns preus desmesurats per tenir el que no necessitaven: seients, papereres i fanals de disseny, tots els carrers asfaltats, quan ells havien decidit viure en un espai no urbanitzat, i només demanaven poder tenir aigua corrent i utilitzar un clavegueram existent.

Això sí, sort que el projecte preveu plantar pins on ara hi ha alzines! ...

Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola (PCDC)

http://www.Collserola.org

pcdcollserola_a_moviments.net

Octubre 2007


Al·legacions a l'urbanització de la Rierada de Molins de Rei.

Les entitats sotasignades en nom propi i en representació de la Plataforma No al Vial de Cornisa a Collserola i assenyalant com a domicili a efectes de notificacions el de CEM (Centre Excursionista de Molins), carrer Major, 109 de Molins de Rei- 08750, a latenció de Maria Jiménez i Canals amb DNI 47795284-L.

EXPOSA

Que vist el Projecte d'Urbanització del Pla Especial de Reforma Interior de la Rierada i les actuacions que s'hi descriuen, presenta la següent:

AL·LEGACIÓ A L'APROVACIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE LA RIERADA

La mateixa memòria descriptiva del Projecte ara aprovat mostra una situació complexa amb un itinerari en els darrers anys de successives modificacions, canvis i adequacions dels criteris de redacció i de les solucions que adopta el Projecte d'Urbanització, tant al planejament, com als mateix PERI.

Sobta que, al final del mandat municipal, s'aprovi el present projecte d'urbanització amb ignorància expressa dels conceptes de sostenibilitat del territori i que contradiu lesperit demostrat per lajuntament de la Vila, en recolzar explícitament projectes que vetllen per mantenir la qualitat ecològica de la riera (Projecte Rius Projecte de gestió participada de la riera de Vallvidrera).

Així, la zona delimitada pel PERI no solament resta completament envoltada per l'espai PEIN de Collserola, sinó que les actuacions es fan en ecotons, espais humits al voltant de la riera de Vallvidrera i al bell mig d'una zona d'especials valors paisatgístics, prou reconeguts pels veïns i veïnes de Molins de Rei i pels estudis de les institucions acadèmiques i científiques.

El projecte ignora completament la recent inclusió de l'espai natural de Collserola en la Xarxa europea Natura 2000 com a conseqüència de l'aplicació de la Directiva europea d'habitats i el reconeixement dels valors de biodiversitat que aquest fet suposa. Alhora que s'ignoren els treballs - com ara el recent estudi del DMAH anomenat "Estudi de les mesures addicionals de protecció de la Serra de Collserola" - o les declaracions públiques del Conseller i del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, dels ajuntaments que formen part del Consorci de Collserola i del mateix Govern de la Generalitat que preveuen la imminent proposta de declaració del Parc Natural de Collserola.

El projecte aprovat no considera ni avalua els impactes i les conseqüències irreversibles de les actuacions previstes sobre el medi, la biodiversitat i la intervenció directe sobre zones extremadament sensibles com la pròpia llera de la riera de Vallvidrera. L'execució de moviments de terres, pols, pas de vehicles, soroll, ... causades per les obres i activitats molt impactants alteraran fortament els hàbitats immediats, tant a l'interior del PERI com sobre una àmplia zona limítrof que l'envolta.

El projecte es limita a "refugiar-se" en la legalitat dels criteris obsolets del Pla General Metropolità que pot i hauria de ser modificat "parcialment" en el sentit actual d'harmonitzar-lo amb els criteris de sostenibilitat.

El projecte preveu una consolidació urbana que considerem incompatible amb la preservació dels valors naturals reconeguts per la pròpia Unió Europea més enllà de la legítima adequació dels habitatges existents. Considerem inadmissible l'impuls a la construcció de nous habitatges i equipaments.

Per aquestes raons exposades

DEMANO

Que sigui retirat el Projecte d'urbanització i que s'acordi una moratòria en l'execució del PERI i del PP aprovats per tal que es deixin sense efecte i que es procedeixi a un replantejament de les solucions que facin compatible la satisfacció de les necessitats bàsiques dels habitatges legals existents amb el manteniment de l'espai natural emblemàtic de la rierada plenament integrat al Parc Natural de Collserola que ha de ser decretat de manera propera.

Molins de Rei, 26 dabril del 2007


Molins de Rei pot protegir encara més Collserola

Avui, ningú posa en dubte que la Serra de Collserola és un espai molt important pels seus valors naturals (biodiversitat, paisatges agroforestals, etc.). És un reducte de les poques zones verdes naturals que ens queden a l'àrea metropolitana de Barcelona. I encara que a molta gent li sembli estrany, no està protegida com a Parc Natural. Les diferents Administracions actuants (Ajuntaments, Generalitat, Diputació,?) no sembla que el valorin com a un espai natural , sinó com a una reserva se sòl on ubicar-hi vivendes , indústries, grans carreteres, túnels i ? abocadors com al Papiol (mines Berta). Aquesta insuficient sensibilitat ecològica i manca de protecció real porta a un fet molt greu: la degradació de Collserola com a espai. I la possibilitat de mantenir-lo com a connector biològic amb altres zones naturals properes (com Sant Llorenç del Munt, etc.).

Si analitzem les zones de Molins de Rei:

Ens consta que Molins té altres espais que podrien acollir nous habitatges (sempre que siguin necessàries noves zones urbanes), preservant els notables valors ambientals i socials de Collserola.

Per aquest motiu la Plataforma Cívica per la defensa del Collserola, formada per diferents col·lectius de les rodalies i dels pobles que envolten la Serra estem recollint adhesions (tant d'entitats com individuals)al nostre: "Manifest per a un nou marc de protecció de Collserola". L'any 1999 a Molins de Rei vam aconseguir que 28 grups o entitats donessin el seu suport. Ara davant la indefinició de les administracions demanem el vostre suport actiu per aconseguir que Collserola sigui declarat per llei Parc Natural.

Maig 2003


[Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola]