No al Vial de Cornisa - Collserola

Què és el Vial de Cornisa?

És una autovia de dos carrils per sentit (4 en total) que uniria Molins de Rei, Sant Cugat, Cerdanyola i Montcada i Reixach pel mig de la serra de Collserola, tot seguint bona part del curs de la Riera de Vallvidrera. Està previst que comenci al camp de la Barraca (on enllaçaria amb la nova variant de la N-340 de Pallejà), atravessi el Polígon del Molí 1, passi arran de Can Rabella i Can Planas, i continui riera amunt fins a la Rierada. Ja fora del terme municipal, seguiria fins a Can Busquets (Sant Cugat) i arribaria fins a Montcada resseguint les carenes de la serra.

Aquest projecte s’engloba dins del Pla General Metropolita (PGM), de l’any 1976, que preveu la construcció de tres grans noves infraestructures viàries dins del parc de Collserola, com són el túnel d’Horta,el túnel central o de Sant Medir, i el vial de la cornisa.

Quins problemes planteja?

1. No és necessari. Aquesta infraestructura no resol un problema d’incomunicació entre dos nuclis urbans sinó que dobla la xarxa existent (autopista B-30)

2. Incidiria en un dels espais més fràgils i alhora més importants de Collserola, la Riera de Vallvidrera, l’únic curs fluvial de tota la serra que duu aigua tot l’any, així com el bosc de ribera que segueix el seu curs, refugi d’una gran biodiversitat animal i vegetal.

3. El traçat projectat coincideix en gran mesura amb les carenes de la serra, espais especialment fràgils i de difícil recuperació natural.

4. La construcció del vial de cornisa incrementaria la ja desmesurada fragmentació de la serra, perquè actuaria com a una veritable barrera per a tota mena d’éssers vius.

5. El vial de cornisa no només modificaria substancialment l’espai per on està previst que passi, sinó que degradaria tot l’entorn més immediat i facilitaria l’accés de tota mena de vehicles i la construcció d’habitatges dins d’aquest espai natural.

6. Aquesta nova infraestructura incrementaria encara més el trànsit per la serra de Collserola, amb la possibilitat que camions i altres vehicles pesats hi circulessin. A més, està previst que enllaci amb el túnel d’Horta i el de Sant Medir, amb l’increment de trànsit que tots aquests projectes comporten.

7. Aquesta infraestructura absorbiria bona part de l’activitat industrial que els polígons industrials Molí 1 i Molí 2 (aquest últim de propera construcció) generarien, amb l’increment de trànsit per mig de la serra que això suposaria.

Què demanem?

1. La retirada del projecte de “Vial de Cornisa” per considerar-lo totalment innecessari i perjudicial per l’entorn natural de Molins de Rei i de Collserola.

2. Que l’Ajuntament de Molins de Rei no només es pronunciï en contra d’una infraestructura que pot malmetre irremeiablemnt l’entorn de Molins de Rei, sinó que també dugui a terme les accions adequades per tal que el projecte sigui desestimat.

Què hi podem fer?

Informar-nos, prendre consciència del problema que aquest projecte representa i mobilitzar-nos de totes les maneres possibles, tant amb iniciatives personals (com difondre entre els amics, companys i coneguts aquesta problemàtica) com donant suport a les iniciatives col·lectives que es puguin dur a terme, com exposicions, mobilitzacions, concentracions, xerrades... Expressem amb contundència que Collserola no és cap espai inert on s’hi puguin dur a terme tota mena de construccions i projectes. Collserola és un espai verd amb un importantíssim valor natural i paisatgístic, incrtementat per la seva situació geogràfica (entre Barcelona i la Plana del Vallès i entre els rius Llobregat i Besós, la zona més densament poblada de tota Catalunya). És per això que hem de deixar clar que AMB COLLSEROLA NO S’HI JUGA!

Hi ha casos en què la resposta ha de ser immediata per poder ser útil. Com deia Joan Fuster: “O ara, o mai!”

I no és l’única amenaça...

La Collserola molinenca no només està amenaçada pel Vial de Cornisa:

1. La propera construcció del polígon industrial Molí 2, a continuació del Molí 1 i a banda i banda de la Riera de Vallvidrera, suposarà la destrucció de camps de conreu i de tot l’entron de la masia de Can Rabella.

2. Riera amunt, passada la Rierada, un altre projecte urbanístic amenaça un dels espais més ben conservats de tota la serra de Collserola: l’entorn de Can Busquets. El seu valor ecològic és tan important que en l’Estudi de mesures addicionals de protecció de la serra de Collserola (2005), encarregat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, és un dels espais naturals de la serra proposats com a Reserva Integral.


[Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola]