Valoració de l'acte a l'Ateneu del dimarts 27 de juny de 2006: la urgència de preservar Collserola com a espai natural

Convocatòria de l'acte: http://viaverda.org/targeto_Ateneu_2006.pdf

Presentació: http://viaverda.org/presentacio_ateneu_barcelones_2006/index.html

Contingut:

- Valorem positivament la propera declaració de Collserola com a Parc Natural

- Entenem l'argument de la urgència per declarar Collserola Parc Natural per via de Decret i no per Llei. Tantmateix, si abans de les eleccions no han fet la declaració, tornarem a reivindicar que ho facin per llei (ja no hi haurà tanta urgència).

- Infraestructures: valorem positivament el consens per eliminar el vial de Cornisa, però ens preocupa el silenci sobre el túnel d'Horta i el posicionament explícit de la Generalitat pel túnel ferroviari.

- Valorem negativament que hagin deixat fora dels límits del Parc Natural les zones 21 (urbanitzable no programat). Això demostra que encara estem supeditats al PGM del 1976.

- El Pla que hauria de revisar el PGM del 76, el Pla territorial, sembla que no s'aprovarà mai, i això comporta el manteniment de l'amenaça de les zones 21, dels vials i l'absència de política de conectivitat.

- Va quedar en evidència el problema de la transitorietat (tot el que els propietaris poden avançar mentre no es declara Parc Natural).

- Va quedar en evidència la manca de valor dels ajuntaments per requalificar zones.


[Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola]